Chủng loại dàn nóng

Mã sản phẩm: Mitsubishi Heavy

Mô tả

Liên hệ trực tiếp để nhận được khuyến mãi lớn

Chủng loại dàn nóng đạt độ cao 100m - 14 ~ 48Hp

Chủng loại đạt độ cao (100m) chỉ làm lạnh 14~48hp (40.0~136.0kW)
Sản xuất theo đơn đặt hàng
 

Model No. Công suất lạnh Model No. Công suất lạnh
FDCH335CKXE6G-K 33.5kW FDCH735CKXE6G (FDCH335-K+FDCH400) 73.5kW
FDCH400KXE6G 40.0kW FDCH800CKXE6G (FDCH400x2) 80.0kW
FDCH450KXE6G 45.0kW FDCH850CKXE6G (FDCH400+FDCH450) 85.0kW
FDCH504CKXE6G 50.4kW FDCH900CKXE6G (FDCH450x2) 90.0kW
FDCH560CKXE6G 56.0kW FDCH960CKXE6G (FDCH450xFDCH504) 96.0kW
FDCH560CKXE6G-K 56.0kW FDCH1010CKXE6G (FDCH504x2) 101.0kW
FDCH615CKXE6G 61.5kW FDCH1065CKXE6G (FDCH504+FDCH560) 106.5kW
FDCH680CKXE6G 68.0kW FDCH1130CKXE6G (FDCH560x2) 113.0kW
    FDCH1180CKXE6G (FDCH560-K+FDCH615) 118.0kW
    FDCH1235CKXE6G (FDCH615x2) 123.5kW
    FDCH1300CKXE6G (FDCH615+FDCH680) 130.0kW
    FDCH1360CKXE6G (FDCH680x2)

136.0kW

Chênh lệch độ cao tối đa từ dàn trao đổi nhiệt tới các dàn lạnh trong một hệ thống được nâng từ 50m lên tới 100m đáp ứng hầu hết cho các tòa nhà cao cấp có độ cao lớn. (Được áp dụng khi các dàn trao đổi nhiệt lắp đặt ở phía trên các dàn lạnh). Không sử dụng chất chì để hàn thiết bị.

Chủng loại dàn nóng đạt độ cao 100m - 14 ~ 48Hp

Chủng loại đạt độ cao (100m) chỉ làm lạnh 14~48hp (40.0~136.0kW)
Sản xuất theo đơn đặt hàng
 

Model No. Công suất lạnh Model No. Công suất lạnh
FDCH335CKXE6G-K 33.5kW FDCH735CKXE6G (FDCH335-K+FDCH400) 73.5kW
FDCH400KXE6G 40.0kW FDCH800CKXE6G (FDCH400x2) 80.0kW
FDCH450KXE6G 45.0kW FDCH850CKXE6G (FDCH400+FDCH450) 85.0kW
FDCH504CKXE6G 50.4kW FDCH900CKXE6G (FDCH450x2) 90.0kW
FDCH560CKXE6G 56.0kW FDCH960CKXE6G (FDCH450xFDCH504) 96.0kW
FDCH560CKXE6G-K 56.0kW FDCH1010CKXE6G (FDCH504x2) 101.0kW
FDCH615CKXE6G 61.5kW FDCH1065CKXE6G (FDCH504+FDCH560) 106.5kW
FDCH680CKXE6G 68.0kW FDCH1130CKXE6G (FDCH560x2) 113.0kW
    FDCH1180CKXE6G (FDCH560-K+FDCH615) 118.0kW
    FDCH1235CKXE6G (FDCH615x2) 123.5kW
    FDCH1300CKXE6G (FDCH615+FDCH680) 130.0kW
    FDCH1360CKXE6G (FDCH680x2)

136.0kW

Chênh lệch độ cao tối đa từ dàn trao đổi nhiệt tới các dàn lạnh trong một hệ thống được nâng từ 50m lên tới 100m đáp ứng hầu hết cho các tòa nhà cao cấp có độ cao lớn. (Được áp dụng khi các dàn trao đổi nhiệt lắp đặt ở phía trên các dàn lạnh). Không sử dụng chất chì để hàn thiết bị.