Điều hòa trung tâm VRF (MDV) 01

Mã sản phẩm: VRF (MDV) 01

Mô tả

Liên hệ trực tiếp để nhận được khuyến mãi lớn

Điều hòa trung tâm VRF (MDV) / Loại sử dụng công nghệ kỹ thuật số Digital scroll

Dàn nóng – Outdoor  unit
 
Dàn lạnh – Indoor unit
 

Điều hòa trung tâm VRF (MDV) / Loại sử dụng công nghệ kỹ thuật số Digital scroll

Dàn nóng – Outdoor  unit
 
Dàn lạnh – Indoor unit