Điều hòa trung tâm VRF (MDV) 02

Mã sản phẩm: VRF (MDV) 02

Mô tả

Liên hệ trực tiếp để nhận được khuyến mãi lớn

Điều hòa trung tâm VRF (MDV) / Loại sử dụng công nghệ biến tần Inverter
Dàn nóng – Outdoor unit Dàn lạnh – Indoor unit Cassette 4 cửa Âm trần nối ống Loại áp suất cao ...

Điều hòa trung tâm VRF (MDV) / Loại sử dụng công nghệ biến tần Inverter
Dàn nóng – Outdoor unit Dàn lạnh – Indoor unit Cassette 4 cửa Âm trần nối ống Loại áp suất cao ...